Onze klanten beoordelen ons met een

4.1

Akkoord EU-ministers: zonnepanelen eind 2029 verplicht voor nieuwe woningen

De Europese energieministers hebben in de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over de herziening van de EPBD-richtlijn en daarmee de verplichte installatie van zonnepanelen op nieuwbouwwoningen.

De energieministers van de EU-lidstaten hebben een zogenaamde algemene oriëntatie aangenomen om de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD-richtlijn) te herzien en daarmee nieuwe eisen in te voeren voor de energieprestatie van gebouwen. De belangrijkste doelstellingen van de herziening zijn dat alle nieuwe gebouwen tegen 2030 emissievrije moeten zijn en dat bestaande gebouwen tegen 2050 moeten worden omgevormd tot emissievrije gebouwen.

Vervolgstappen
Nu de ‘algemene oriëntatie’ is aangenomen kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement opgestart worden. De herziening van de EPBD-richtlijn is onderdeel van het ‘Fit for 55’-pakket dat de Europese Commissie vorig jaar zomer presenteerde en waar sindsdien over onderhandeld wordt. Zodra de 2 Europese instellingen een politiek akkoord hebben bereikt, zal de definitieve tekst van de herziene richtlijn formeel worden aangenomen door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Afgelopen mei heeft de Europese Commissie de ambitie overigens alweer opgeschaald via het REPowerEU-plan dat een antwoord is op de energiecrisis als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Onderdeel van dat plan is het voorstel om het aandeel hernieuwbare-energiebronnen in 2030 te verhogen van 40 naar 45 procent.

Nieuwbouw vanaf 2028 emissievrij
De energieministers van de EU-lidstaten zijn nu overeengekomen dat vanaf 2028 nieuwe overheidsgebouwen emissievrij moeten zijn en alle nieuwe gebouwen vanaf 2030 emissievrij moeten zijn. Wel zijn voor sommige gebouwen uitzonderingen mogelijk, zoals voor historische gebouwen, gebedshuizen en defensiegebouwen.

Voor bestaande gebouwen hebben de lidstaten afgesproken zogenaamde minimumwaarden voor energieprestaties in te voeren. Daarmee willen ze renovatie stimuleren, de slechtst presterende gebouwen uitfaseren en het nationale gebouwenbestand voortdurend verbeteren.

Verplicht
Nieuwe gebouwen moeten in de toekomst zodanig worden ontworpen dat ze ‘zonneklaar’ zijn, oftewel bij de bouw al geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen.

Voor alle nieuwe overheidsgebouwen en niet voor bewoning bestemde gebouwen – zoals kantoren – met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter worden zonnepanelen uiterlijk op 31 december 2026 verplicht.

Voor alle bestaande overheidsgebouwen en niet voor bewoning bestemde gebouwen die gerenoveerd worden – en een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 400 vierkante meter kennen – worden zonnepanelen uiterlijk op 31 december 2027 verplicht. Diezelfde verplichting geldt uiterlijk op 31 december 2029 voor alle nieuwbouwwoningen.

Neem vandaag nog contact met ons op en plan een afspraak in om jouw project te bespreken.