Onze klanten beoordelen ons met een

4.1

Minister Jetten werkt aan Landelijk Actieprogramma Netcongestie voor vol stroomnet

Minister Jetten presenteert voor het einde van het jaar het Landelijk Actieprogramma Netcongestie om de problemen op het Nederlandse stroomnet aan te pakken. Het programma vloeit voort uit de nationale taskforce.

Minister Jetten presenteert voor het einde van het jaar het Landelijk Actieprogramma Netcongestie om de problemen op het Nederlandse stroomnet aan te pakken. Het programma vloeit voort uit de nationale taskforce.

De minister voor Klimaat en Energie overlegt met een brede vertegenwoordiging van stakeholders in een nationale taskforce netcongestie over de oplossingen. Specifiek voor de provincies Limburg en Noord-Brabant werd eerder oud-topman van TenneT Ben Voorhorst aangesteld als speciaal coördinator.

Lessen
‘De aanpak in Noord-Brabant en Limburg moet lessen opleveren voor andere regio’s en vormt input voor het Landelijk Actieprogramma Netcongestie dat eind 2022 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd’, aldus de minister. Hierin worden de inzichten meegenomen van andere regio’s zoals bijvoorbeeld van Maarten van Poelgeest, die door de gemeente Amsterdam is aangesteld om een verlichting te vinden voor de regionale transportschaarste.’

Jetten stelt ondanks alle inspanningen, gezien de enorme en toenemende vraag naar transportcapaciteit, niet de illusie te willen wekken dat de komende jaren altijd voorkomen kan worden dat partijen moeten wachten totdat de netbeheerder hen van de gewenste transportcapaciteit kan voorzien. Afgelopen weekeinde was er wel goed nieuws voor bedrijven en organisaties in Limburg en Noord-Brabant, want op basis van de nieuwe code congestiemanagement werd door TenneT extra ruimte op het stroomnet gevonden. ‘Ondanks dit goede nieuws op korte termijn zal er op enig moment weer sprake zijn van nieuwe congestie in Limburg en Noord-Brabant en elders in het land’, stelt Jetten. ‘Om een dergelijke situatie eerder te zien aankomen, heeft TenneT een nieuw early-warningsysteem ontwikkeld, zodat TenneT eerder op dreigende congestie kan reageren met maatregelen ter verlichting. De congestie vergt naast netuitbreidingen ook andere langetermijnmaatregelen om ook in de toekomst een robuust net te houden.’

Versnellen ruimtelijke procedures
Zo is er volgens Jetten nog altijd een brede wens om de doorlooptijden van ruimtelijke procedures voor netinfrastructuur te verkorten. ‘IPO, VNG en Netbeheer Nederland doen in samenwerking met de marktpartijen onderzoek naar hoe omgevingsprocedures ingekort kunnen worden’, duidt de minister. ‘De capaciteit om de Rijkscoördinatieregeling uit te voeren, is versterkt en zorgt voor versnelling. Ik heb de Raad van State gevraagd in hoeverre ik kan ondersteunen met het verkorten van doorlooptijden door versterking op enigerlei wijze, zonder daarbij inhoudelijk te sturen. De Raad van State heeft aangegeven al maximaal in te zetten op het aantrekken van extra juristen. Er zijn op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en mij 2 onderzoeken uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar mogelijkheden om de bezwaarfase of beroepsfase te versnellen.’

De genoemde rapporten zullen binnenkort gepubliceerd worden. De minister stelt verder in de Energiewet – die nog dit jaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden – een aantal mogelijkheden à la de Crisis- en Herstelwet te verankeren om de ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur te versnellen. ‘Zo vergroot ik bijvoorbeeld de mogelijkheid om als provincie of Rijk te interveniëren bij moeilijk lopende projecten op gemeentelijk en provinciaal niveau.’

Flexibele transportcontracten
Een andere ontwikkeling die volgens Jetten en speciaal coördinator Voorhorst soelaas biedt, is het flexibel vermogen van marktpartijen aanwenden. ‘Buiten de piekmomenten om is er nog ruim voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet’, stelt de minister. ‘Samen met netbeheerders en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kijk ik hoe we deze ruimte zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken op een wijze waarbij het elektriciteitsnet minder belast wordt wanneer er normaal gesproken een transportpiek zou zijn. De netbeheerders werken aan een codewijzigingsvoorstel om partijen die hun vermogen (verbruik en/of invoeding) flexibel aanbieden non-firm aan te sluiten. Hiermee kan de beschikbare transportcapaciteit beter benut worden.’

De netbeheerders zullen dit voorstel aan de ACM voorleggen. De ACM beoordeelt dit voorstel en heeft aangekondigd om via een consultatie marktpartijen en netbeheerders te vragen welke elementen essentieel zijn om gebruik te kunnen maken van alternatieve transportrechten in brede zin, waaronder flexibele contracten. ‘Naar verwachting start deze consultatie eind september’, duidt de minister. ‘In het voorstel voor de Energiewet neem ik onder andere een expliciete grondslag op voor de flexibele transportcontracten (non-firm ATO’s).’

Neem vandaag nog contact met ons op en plan een afspraak in om jouw project te bespreken.